Wczytywanie...
Przewiń dalej

Regulamin

0. TL;DR

0.1. Nie bądź burakiem i nie cheatuj, to nie wylecisz.


1. Zasady ogólne

1.1. Niniejszy regulamin obowiązuje na serwerze gry, serwerze Discord oraz innych platformach podległych pod MefCraft.

1.2. Sytuacje nieobjęte tym regulaminem będą indywidualnie rozpatrywane przez administrację MefCraft.

1.3. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu administracja może nałożyć czasową lub stałą blokadę na konto lub urządzenie.

1.4. Od każdej decyzji Administracji można się jednorazowo odwołać. Decyzja po odwołaniu jest ostateczna.

1.5. Użytkownikom nie przysługują żadne rekompensaty z tytułu m.in. utraconego konta lub dostępu do niego, awarii, niedostępności usługi.

1.6. Administracja zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji tego regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Nowy regulamin obowiązuje od momentu zamieszczenia go na tej stronie.

1.7. Każdy gracz może posiadać tylko jedno konto w każdym systemie MefCraft z wyjątkiem szczególnych sytuacji rozstrzeganych indywidualnie przez administrację.

1.8. Administracja zastrzega sobie prawo do pełnego wglądu w system, w tym w wiadomości przesyłane pomiędzy graczami. Jednocześnie zastrzega się, że hasła są przechowywane w formie uniemożliwającej odczyt.


2. Zasady społeczności

2.1. Należy z szacunkiem traktować innych użytkowników, wystrzegać się wulgaryzmów, inwektyw kierowanych w ich stronę.

2.2. Prześladowanie, poniżanie, nękanie, namawianie do popełnienia przestępstwa jest surowo wzbronione.

2.3. Prezentowanie symboli powszechnie uznawanych za nieodpowiednie (przykładowo: swastyka, genitalia) jest niedozwolone.

2.4. Prezentowanie pornografii oraz treści powszechnie uważanych za nieodpowiednie w jakiejkolwiek formie jest niedozwolone.

2.5. Zakazane jest żebranie.

2.6. Zakazane jest reklamowanie, podawanie adresów innych serwerów.


3. Zasady gry

3.1. Zabrania się wykonywania akcji, które w jakikolwiek sposób obciążają serwer ponad zwykły przydział.

3.2. Na serwerze gry zabronione jest używanie jakichkolwiek modyfikacji ingerujących w rozgrywkę, wykorzystywanie błędów.

3.3. Bezwzględnie zabronione jest używanie jakiegokolwiek oprogramowania służącego do destabilizacji lub innego upośledzenia infrastruktury MefCraft.

3.4. Zakazane jest budowanie mechanizmów wykorzystujących redstone z jakiegokolwiek typu zegarami, czy automatycznymi aktywatorami. Każdy mechanizm powinien być każdorazowo aktywowany przez gracza i kończyć swoje działanie samoistnie.

3.5. Zakazane jest spawnowanie/przetrzymywanie znacznej ilości mobów, budowanie mechanizmów, automatycznych farm i jakichkolwiek innych struktur mogących znacznie obciążać serwer.

3.6. Administracja nie zwraca przedmiotów straconych w wyniku śmierci, kradzieży i tym podobnych.

3.7. Gracz, który znajdzie błąd zagrażający stabilności serwera lub pozwalający na uzyskanie jakiejkolwiek korzyści zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować o tym fakcie administrację (wraz z przekazaniem listy kroków niezbędnych do odtworzenia błędu). Jednocześnie gracz zobowiązany jest do nieprzekazywania informacji o błędzie innym graczom.

3.8. Zabronione jest celowe szukanie błędów, eksploitów, luk w oprogramowaniu serwera.


4. Zasady działek

4.1. Działki są przeznaczone pod budowę domków. Ekspiarki, farmy itp mogą być budowane, ale powinny być obudowane tak, aby nie psuć ogólnego wyglądu miasta (np pod ziemią lub wewnątrz budynku).

4.2. Należy dbać o estetykę działki, budowle skrajnie nieestetyczne mogą zostać usunięte. Przez budowle skrajnie nieestetyczne rozumiemy np. słup z dirtu do samej granicy świata. Ocena, które budowle kwalifikują się jako skrajnie nieestetyczne należy do Administracji.

4.3. Działki przez dłuższy niezagospodarowane (puste, same skrzynki, bunkier z dirtu) będą ponownie wystawiane na sprzedaż przed czasem automatycznej sprzedaży działki bez zwrotu kosztów.

4.4. Zmiana topologii działki (np. wyrównanie, wyłożenie kamieniem) nie jest sama w sobie uznawana za zagospodarowanie. Działka zagospodarowana to taka, na której znajduje się budowla naziemna (dom) odpowiadająca rozmiarowi działki (lepianka z dirtu na działce 100x100 nie będzie uznana za zagospodarowanie działki).

4.5. Odstępstwa od punktu 4.4 będa stosowane, jeżeli działka wygląda estetycznie i wymagała nakładu pracy w celu doprowadzenia do aktualnego stanu. O odstępstwie decyduje Administracja.