Wczytywanie...
Przewiń dalej

Regulamin

Preambuła

Podstawową rzeczą, jaką chcielibyśmy, żebyś wyniósł (wyniosła) z tej lektury jest to, że grasz tutaj za darmo, więc oczekujemy, że zachowasz pewne standardy.
Jesteśmy grupą ludzi, którzy w utrzymanie tego serwera wkładają swój czas i swoje pieniądze.

Dlaczego?

Bo to lubimy. Bo cieszy nas ta niewielka społeczność, którą wokół serwera udało nam się zebrać.


Dlatego jeżeli przyszedłeś tu spocuchować*, przeszkadzać innym w grze, albo się z nami wykłócać**, to możesz od razu wyjść i iść na dowolny inny serwer.

Jednak jeżeli potrafisz się zachować i dostosować do tych kilku zasad, zapraszamy! Mamy nadzieję, że będziesz się dobrze bawić :)

---
*spocuchowanie - zachowywanie się jak gimnazjalista, który musi wszystkim na siłę udowodnić, że jest od nich lepszy (w jakiejkolwiek dziedzinie), najczęściej nieświadomie się przy tym błaźniąc, lub pokazując swój brak jakiegokolwiek wyczucia smaku i ogłady.

**wykłócanie - w tym wypadku rozumiemy to jako niemerytoryczne krzyczenie. Merytoryczna dyskusja jest zawsze mile widziana, pod warunkiem słuchania (ze zrozumieniem) argumentów rozmówcy.


1. Zasady ogólne

1.1. Niniejszy regulamin obowiązuje na serwerze gry, serwerze Discord oraz innych platformach podległych pod MefCraft.

1.2. Sytuacje nieobjęte tym regulaminem będą indywidualnie rozpatrywane przez administrację MefCraft.

1.3. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu administracja może nałożyć czasową lub stałą blokadę na konto lub urządzenie.

1.4. Kary nakładane są przez administrację uznaniowo. Kara może zostać nałożona również w przypadkach nieujętych w tym regulaminie. Administracja może odstąpić od nakładania kary.

1.5. Od każdej decyzji Administracji można się jednorazowo odwołać (w sposób spokojny i używając cywilizowanego języka). Decyzja po odwołaniu jest ostateczna.

1.6. Wyjaśnienie niesłusznie nałożonej kary leży w gestii użytkownika, który powinien nawiązać osobiście kontakt z administracją. Brak kontaktu z użytkownikiem będzie skutkował rozpatrzeniem negatywnym.

1.7. Użytkownikom nie przysługują żadne rekompensaty z tytułu m.in. utraconego konta lub dostępu do niego, awarii, niedostępności usługi.

1.8. Administracja zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji tego regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Nowy regulamin obowiązuje od momentu zamieszczenia go na tej stronie.

1.9. Każdy gracz może posiadać tylko jedno konto w każdym systemie MefCraft z wyjątkiem szczególnych sytuacji rozstrzeganych indywidualnie przez administrację.

1.10. Współdzielenie kont bez zgody administracji jest zakazane.

1.11. Administracja zastrzega sobie prawo do pełnego wglądu w system, w tym w wiadomości przesyłane pomiędzy graczami. Jednocześnie zastrzega się, że hasła są przechowywane w formie uniemożliwającej odczyt (jednak nadal zalecamy dobrą praktykę używania różnych haseł do różnych serwisów).


2. Zasady społeczności

2.1. Należy z szacunkiem traktować innych użytkowników, wystrzegać się wulgaryzmów, inwektyw kierowanych w ich stronę.

2.2. Prześladowanie, poniżanie, nękanie, namawianie do popełnienia przestępstwa jest surowo wzbronione.

2.3. Prezentowanie symboli powszechnie uznawanych za nieodpowiednie (przykładowo: swastyka, genitalia) jest niedozwolone.

2.4. Prezentowanie i nawiązywanie do pornografii oraz treści powszechnie uważanych za nieodpowiednie w jakiejkolwiek formie jest niedozwolone.

2.5. Zakazane jest żebranie.

2.6. Zakazane jest reklamowanie, podawanie adresów innych serwerów bez zgody administracji.

2.7. Zakazana jest kryptoreklama innych serwerów - rozmowy na publicznym chacie o innych serwerach w celu zainteresowania innych graczy lub sprowokowania pytania o inny serwer.


3. Zasady gry

3.1. Zabrania się wykonywania akcji, które w jakikolwiek sposób obciążają serwer ponad zwykły przydział.

3.2. Na serwerze gry zabronione jest używanie jakichkolwiek modyfikacji ingerujących w rozgrywkę, wykorzystywanie błędów.

3.3. Bezwzględnie zabronione jest używanie jakiegokolwiek oprogramowania służącego do destabilizacji lub innego upośledzenia infrastruktury MefCraft.

3.4. Zakazane jest budowanie mechanizmów wykorzystujących redstone z jakiegokolwiek typu zegarami, czy automatycznymi aktywatorami. Każdy mechanizm powinien być każdorazowo aktywowany przez gracza i kończyć swoje działanie samoistnie.

3.5. Zakazane jest spawnowanie/przetrzymywanie znacznej ilości mobów, budowanie mechanizmów, automatycznych farm i jakichkolwiek innych struktur mogących znacznie obciążać serwer.

3.6. Administracja nie zwraca przedmiotów straconych w wyniku śmierci, kradzieży i tym podobnych (w tym użycia /back, które gracz robi na własną odpowiedzialność).

3.7. Gracz, który znajdzie błąd zagrażający stabilności serwera lub pozwalający na uzyskanie jakiejkolwiek korzyści zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować o tym fakcie administrację (wraz z przekazaniem listy kroków niezbędnych do odtworzenia błędu). Jednocześnie gracz zobowiązany jest do nieprzekazywania informacji o błędzie innym graczom.

3.8. Zabronione jest celowe szukanie błędów, eksploitów, luk w oprogramowaniu serwera bez zgody administracji.


4. Zasady działek

4.1. Działki są przeznaczone pod budowę domków. Ekspiarki, farmy itp mogą być budowane, ale powinny być obudowane tak, aby nie psuć ogólnego wyglądu miasta (np pod ziemią lub wewnątrz budynku).

4.2. Należy dbać o estetykę działki, budowle skrajnie nieestetyczne mogą zostać usunięte. Przez budowle skrajnie nieestetyczne rozumiemy np. słup z dirtu do samej granicy świata. Ocena, które budowle kwalifikują się jako skrajnie nieestetyczne należy do Administracji.

4.3. Działki przez dłuższy czas niezagospodarowane (puste, same skrzynki, bunkier z dirtu) będą ponownie wystawiane na sprzedaż przed czasem automatycznej sprzedaży działki bez zwrotu kosztów.

4.4. Zmiana topologii działki (np. wyrównanie, wyłożenie kamieniem) nie jest sama w sobie uznawana za zagospodarowanie. Działka zagospodarowana to taka, na której znajduje się budowla naziemna (dom) odpowiadająca rozmiarowi działki (lepianka z dirtu na działce 100x100 nie będzie uznana za zagospodarowanie działki).

4.5. Odstępstwa od punktu 4.4 będa stosowane, jeżeli działka wygląda estetycznie i wymagała nakładu pracy w celu doprowadzenia do aktualnego stanu. O odstępstwie decyduje Administracja.

4.6. Jeżeli na działce włączony jest spawn mobów, musi być ona oświetlona/ogrodzona tak, żeby moby z niej nie wychodziły.

KODEXUS MEFIUM

Jest to pisana lista niepisanych zasad, takich, które nie pasują do sztywnego regulaminu, ale jednocześnie dla niektórych muszą zostać spisane.
Łamanie spisanych tu zasad może się skończyć dla ciebie na wiele sposobów: możesz spaść z wysokości, stracić głos, lub żyć w przeświadczeniu, że ktoś cię zawsze obserwuje... Możesz też po prostu wylecieć z serwera.


0. Przestrzegaj zasad dobrego wychowania. Jeśli ktoś ci podskakuje, zgaś go erudycją i argumentem, nie inwektywą i wulgaryzmem.

1. TP-kille są niefajne.

2. Pomaganie innym jest fajne.

3. Spocuchowanie jest żałosne i bawi tylko spocucha.

4. Nie podawaj rozwiązań zagadek. Zamiast tego dawaj podpowiedzi, ale tylko, gdy widzisz, że rozwiązujący utknął.

5. Brzydkie słowa i brzydkie nawiązania po 23. Wcześniej demoralizujesz najmłodszych. Po 23 też z umiarem, nie rób festiwalu wulgaryzmów. Z najlepszymi kolegami nie wyzywaj się publicznie, idź na priv.

6. Jeden wulgaryzm rzucony w złości na grę, jest zdecydowanie bardziej tolerowany, niż ich potok, zwłaszcza niesprowokowany.

7. Podcieraj się ręką prawą lub lewą, jak ci wygodniej.

8. Admini są ludźmi. Mogą się pomylić. Mogą się też zdenerwować, a wtedy twoja przyszłość jest mętna i niejasna. Nie denerwuj adminów.

8. a. Jeżeli się pomyliliśmy, napisz do nas na spokojnie. Wiadomości pisane capslockiem, gdzie pani lekkich obyczajów robi za przecinek nic pozytywnego ci nie załatwią.

9. Jeżeli masz konstruktywną krytykę, to ją wyraź. Jeżeli znajdziesz błąd, to go zgłoś. Ale jeśli jesteś tu, żeby jęczeć, to idź pojęczeć mamie.

10. Serwer to nie przedszkole, a admin to nie przedszkolanka. Nie jesteśmy tu po to, żeby rozwiązywać twoje problemy i niesprawiedliwości świata - zarówno wirtualnego jak i fizycznego.

11. Na świecie jest wiele ciekawych tematów, jednak część z nich nie nadaje się na ogólnodostępny serwer Minecrafta. Zachowaj swoje poglądy na temat religii, polityki, itp. dla siebie. Nie poruszaj tematów, których nie poruszyłbyś przy dziecku - pamiętaj, że część graczy jest nieletnia.